مشخصات محصول تولید شده (آنالیز محصول و استانداردهای اخذ شده):

استاندارد مرجع بین المللی تولید اسید سیتریک BP انگلستان می باشد که هر ساله مورد بازنگری قرار می گیرد . در واقع BP که مخفف (BRITISH PHARMACOPOEIA ) است آنالیز های تولید اسید سیتریک را مشخص می کند و در کل دنیا مورد قبول می باشد. نتیجه آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد مشخص می نماید که کیفیت اسید سیتریک تولیدی در طی دوره آزمایشی برابر با BP2016 می باشد و به عبارتی کیفیت اسید سیتریک تولیدی مطابق با استاندارد های بین المللی است و در ضمن با استاندارد شماره 3381 اداره استاندارد تطبیق کامل دارد.
در جدول ذیل آزمون استاندارد BP، E330 اتحادیه اروپا و نتایج آنالیز محصول تولید جوین به حضور تقدیم می گردد.