اسيد سيتريک چيست؟

1اسيد سيتريک يا جوهر ليمو تنها اسيد خوراکي است که فرمول شيميايي آن به دو شکل با آب يا منو هيدرات (O2H)7O8H6C و بدون آب يا آن هيدروز 7O8H6C وجود دارد و در دنياي امروز به دو روش عمده صنعتي غوطه وري يا کشت سطحي توليد مي شود . مواد اوليه اسيد سيتريک بسته به نوع تکنولوژي مي تواند: شکر خام، ملاس، ذرت، سيب زميني، گندم، نشاسته و گلوکز باشد. تعيين مواد اوليه معمولاً به قيمت تمام شده و تکنولوژي آن بستگي دارد.اين مـواد اوليـه قنـدي، با استفـاده از ميکرو ارگانيسم ها در فرمانتورهاي بلند به اسيد سيتريک تبديل مي شوند، با توجه به راندمان و حجم زياد توليد تقريباً بيش از %09 توليدات امروزه دنيا، از طريق غوطه وري در فرمانتورهاي بلند با حجم هاي مختلف به بهره برداري مي رسد. در کارخانه اسيد سيتريک جوين فراورده ي توليدي در فـرمانتـورهاي بزرگ 065 متـر مکعبي که درجهان کم نظير است با روش غوطه وري تهيه مي گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *