کيفيت استاندارد و BP

2اسيـد سيتريک در دنيـا در دو گريد منوهيدرات و آن هيدروز توليد مي شود.عموم کارخانجات دنيا در يک زمان فقط يکي از دو گريد فوق را توليـد مي کنند در حاليکه کارخانـه اسيد سيتريک جوين قادر است همزمان دو گريد را توليد نمايد.
استاندارد بين المللي توليد اسيد سيتـريک با BP يعنيتعريف مي شود و در حـال حاضر BP2016 آخرين ورژن استاندارد است که در کارخانه اسيـد سيتريک جـوين مـورد استفاده قـرار مي گيرد.محصول توليدي اين کارخانه داراي نشان استاندارد ملي از اداره استاندارد جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *