این کارخانه مجهز به مدرن ترین تجهیزات اروپای غربی و آخرین دانش فنی جهان بوده و تمامی مراحل تولید بدون دخالت دست و بصورت کاملاً اتوماتیک صورت می گیرد.
کلیه دستگاه های این کارخانه از اتـاق فـرمان که به سیستم اتوماسیـون سطـح اول جهـانی یعـنی فیلدباس (Delta V) مجهـز است کنترل و فرمان می گیرد.

سایر توانمندی ها ها
همه
آزمایشگاه
بسته بندی
تصفیه خانه فاضلاب