کارخانه اسید سیتریک با توجه به الزامات استانداردهای بین المللی، دارای بسته بندی محصول به صورت تمام اتوماتیک و در ابعاد 25 کیلوگرمی و یک تنی می باشد.

سایر توانمندی ها ها
همه
اتوماسیون
آزمایشگاه
تصفیه خانه فاضلاب